فهرست اخبار فهرست اخبار

طی شش ماه نخست سالجاری به ثبت رسید

تحقق اهداف عملکرد آموزشی در مدیریت خوزستان

بر اساس اعلام اداره کل آموزش بانک مدیریت خوزستان با تحقق اهداف 103/6 درصد فراتر از اهداف در نظر گرفته شده آموزشی در نیمه نخست سال دست یافت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، با برگزاری تعداد 38 دوره آموزشی و 1521 فراگیر و 21592 نفر ساعت آموزشی ، سرانه این مدیریت در بخش آموزش به 38/6 ساعت رسیده که نسبت به سرانه هدف در نیمه نخست سال یعنی 37/26 تحقق بیش از 103 درصدی اهداف آموزشی این مدیریت را نشان می دهد.
کامبیز ابهرک پور رییس دایره امور اداری آموزشی مدیریت خوزستان در این خصوص می گوید:
مهمترین ویژگی دوره های برگزار شده در نیمه نخست سال ، رعایت ساختار برنامه و عدم وجود اجرای دوره های بدون مجوز و یا تکراری است سعی شده متناسب با برنامه ها و اهداف در نظر گرفته شده اداره کل آموزش حرکت کنیم. ضمن اینکه در بازه های زمانی متناسب با عرضه محصول و یا خدمت جدید از آموزش همکاران غافل نبوده ایم .
بعنوان نمونه در طرح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ، روسای شعب ، معاونین و پایوران شعب با برگزاری دوره های یک روزه دستورالعمل و شرایط این حساب را برای همکاران تشریح کرده ایم. یا در طرح مهرگان کارکنان مرتبط با موضوع را در کلاس های توجیهی این طرح شرکت داده ایم.
بنابراین مهمترین ویژگی دوره های آموزشی نیمه نخست سال علاوه بر رعایت ساختار ، پویایی و به روز بودن آنان متناسب با ارایه محصول و خدمت جدید بانک است.
گفتنی است درصد رشد سرانه آموزشی شش ماهه اول سال 94 به شش ماهه اول سال 93 رقم 5/14 را نشان می دهد که گویای تحرک و پیشرفت قابل توجه در این شاخص است.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21