فهرست اخبار فهرست اخبار

با هدف افزایش توان مذاکره کارکنان صورت گرفت

کارگاه آموزشی مذاکره و بازاریابی در مدیریت خوزستان

رشته دوره های آموزشی فنون مذاکره و بازاریابی به شیوه عملی و کارگاهی در مدیریت خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، آموزش عملی نکته های تربیتی و روان شناسی موثر در تغییر نگرش کارکنان به هنگام روبرو شدن با مشتری ، شیوه ها و روش های برقراری ارتباط مؤثر با مراجعین ، تمرکز بر مزیت ها و نقاط قوت محصول و خدمت ارایه شده ، نحوه معرفی و شناساندن محصولات و خدمات بانک به مراجعه کننده بطوریکه وی مشتری بانک شود و تاکید بر سنجش میزان دانسته های کاری فراگیران بعنوان یکی از عوامل اثر گذار بر موفقیت مذاکرات از مهمترین مباحث مطرح شده توسط امیدی کارشناس بازاریابی و مدرس دوره های کارگاهی یاد شده است.
در نخستین سری از دوره های آموزشی جدید پس از طرح مباحث و مفاهیم تیوریک و نظری ، فراگیران در گروه های 5 نفره به مدت یک ساعت در خصوص شناخت مزیت های بانک با یکدیگر مذاکره کرده سپس به آسیب شناسی نقاط قوت و ضعف آن می پردازند . تهدید ها و فرصت های محیطی نیز در این مذاکرات مورد بررسی قرار می گیرند.
هر کدام از گروه ها نتایج بدست آمده را در خصوص سایر گروه ها و فراگیران مطرح نموده تا پس از جمع اوری و طرح همه دیدگاه ها به یک نتیجه و پیامد پذیرش شده همگانی دست یابند.
همچنین رویکرد دیگر این شیوه به گونه ای است که هر یک از همکاران موظف است یک محصول و یا خدمت مورد نظر را در بازه زمانی 3 تا 5 دقیقه در همان کلاس آموزشی برای سایر همکاران تشریح نماید.
سایر فراگیران نیز باید سخنان وی را تحلیل و بررسی نموده و در مورد آن اظهار نظر نمایند. این شیوه باعث می شود همکاران در هر دوره آموزشی پیشاپیش با آمادگی لازم حضور یایند. همچنین پس از توضیح همکار ، از سایر فراگیران خواسته می شود که در خصوص این محصول پرسش و ابهام خود را مطرح نمایند.
به عبارت دیگر در این روش فراگیران خود به آموزش یکدیگر اقدام نموده و دانسته های یکدیگر را به چالش می کشند.
مدرس در این شیوه از میزان فعالیت و توانایی فراگیران در مباحث مطرح شده بخوبی متوجه ضعف و یا توانمندی آنان می شود که این موضوع سبب نیاز سنجی دروه های آموزشی خواهد شد . مدرس دوره کمترین سخن و فعالیت را طی دوره بعهده دارد.
گفتنی است تا کنون بخشی از متصدیان امور بانکی شعب طی سه دوره در کارگاه های آموزشی یاد شده حضور یافتند.
پایوران ، معاونین و روسای شعب استان نیز در هفته های آینده و باقیمانده تا پایان سال دوره های گفته شده را با همین شیوه طی خواهند کرد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21