فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب استان خوزستان:

وضعیت فعلی بانک مرهون تلاش بازنشستگان است

عباسعلی شفیعی در دیدار نوروزی با بازنشستگان شاغل در مدیریت استان با بیان عملکرد مدیریت خوزستان در سال 1394 اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران استان، این مدیریت سال موفقی را در بخش های مختلف پشت سرگذاشت که بازنشستگان شاغل نیز در این موفقیت سهیم هستند.
مدیر شعب استان خوزستان گفت: بازنشستگان با تلاش های شبانه روزی خود بانک مسکن را به جایگاه رفیع فعلی رسانده اند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، عباسعلی شفیعی در دیدار نوروزی با بازنشستگان شاغل در مدیریت استان با بیان عملکرد مدیریت خوزستان در سال 1394 اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران استان، این مدیریت سال موفقی را در بخش های مختلف پشت سرگذاشت که بازنشستگان شاغل نیز در این موفقیت سهیم هستند.
وی افزود: بازنشسته ها، سرمایه های بانک هستند و تلاش ما همیشه این بوده است که از این سرمایه های گرانقدر حفاظت کنیم به همین دلیل از تمامی برنامه ها و مراسمی که بازنشستگان بانک به منظور تقویت روحیه و غنی سازی اوقات این عزیزان قصد انجام آن را دارند، با تمام توان حمایت می کنیم.
شفیعی بیان کرد: ما در مدیریت خوزستان و به این امر افتخار می کنیم که کاری هر چند کوچک برای تکریم این افراد که جایگاه رفیع فعلی بانک مسکن موهون تلاش های شبانه روزی آنان است، انجام دهیم.
در این مراسم، بازنشستگان شاغل در بانک از تلاش های مدیر شعب استان در توجه به حل مشکلات این قشر از خانواده بانک مسکن و در اختیار گذاشتن وقت کافی برای بیان مشکلات بازنشستگان تقدیر و تشکر کردند.
آخرین بروزرسانی 1395/3/18