فهرست اخبار فهرست اخبار

به منظور کاهش مطالبات

قرارداد وصول مطالبات بخش خصوصی و مدیریت خوزستان منعقد شد

قرارداد وصول مطالبات بخش خصوصی و مدیریت خوزستان در مراسمی منعقد و مبادله شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، این قرارداد بین مدیریت شعب استان خوزستان و شرکت اندیشه پردازان ایرانی به منظور سپردن فعالیت های مربوط به وصول مطالبات روستایی مدیریت به این شرکت منعقد و مبادله شد.
مدیر شعب استان خوزستان در این مراسم اظهار کرد: این قرارداد یک ساله به منظور پیگیری وصول مطالبات تسهیلات معوق روستایی منعقد شده و قرار است شرکت اندیشه پردازان ایرانی بخشی از فعالیت های وصول مطالبات معوق را انجام دهد.
عباسعلی شفیعی بیان کرد: هم اکنون 47 شعبه ما درگیر وصول مطالبات روستایی هستند که این کار وقت فراوانی از کارکنان شعب گرفته است.
وی افزود: با محقق شدن این کار، شعب درگیر در وصول مطالبات روستایی فرصت بیشتری برای تحقق اهداف مدنظر مدیریت و مدیران ارشد بانک خواهند داشت.
شفیعی بیان کرد: انعقاد این قرارداد گامی بسیار مهم در راستای تحقق یکی از اهداف مدنظر مدیرعامل محترم بانک در خصوص کاهش معوقات بانکی برای سال جاری است به همین دلیل مدیریت خوزسان قصد دارد با قدرت بیشتری به سمت این هدف مدیرعامل محترم پیش برود.
این مراسم با حضور مدیرامور شعب استان، مدیرعامل شرکت اندیشه پردازان ایرانی و برخی معاونان مدیریت امضا شد.
آخرین بروزرسانی 1395/3/18