فهرست اخبار فهرست اخبار

به منظور تحقق اهداف

برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد شعب در مدیریت خوزستان

مجامع ارزیابی عملکرد شعب مختلف مدیریت خوزستان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت هر شعبه به صورت جداگانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، مدیر شعب این استان در این خصوص گفت: مجامع ارزیابی عملکرد برای بررسی وضع و جایگاه کسب شده تمامی شعب استان برگزار شد.
عباسعلی شفیعی افزود: این مجامع به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف شعبه در سال گذشته و بر مبنای ارزیابی جامع صورت گرفته برگزار شد.
وی افزود: در این مجامع مسیول، معاون و دیگر مسیولان شعبه در جلسه ای با حضور مدیر، معاونان و روسای دوایر مدیریت شعب شرکت کردند.
شفیعی بیان کرد: مجمع ارزیابی عملکرد شعب بر این اساس در نخستین ماه امسال برگزار شد تا شعب در همین نخستین روزهای سال جدید نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند و کارها برای ارتقای شعب به روزهای میانی یا پایان سال موکول نشود و به عبارتی در همین ابتدای سال ما «اقدام و عمل» را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ایم.
شفیعی بیان کرد: در این مجمع ها علاوه بر اینکه نقاط ضعف و قوت هر شعبه در سال گذشته بررسی می شود، نقشه راهی برای حرکت و فعالیت شعبه برای سال جدید نیز ترسیم می شود تا شعبه به صورت هدفمند به سمت تحقق اهداف حرکت کند.
آخرین بروزرسانی 1395/3/18