فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خوستان:

نوآوری و خلاقیت باید محور آموزش ها در مدیریت خوزستان شود

مدیر شعب استان خوزستان گفت: نوآوری و خلاقیت باید محور آموزش ها در مدیریت خوزستان شود تا بتوانیم اثرگذاری و اثربخشی آنها در میان کارکنان را افزایش دهیم.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، عباسعلی شفیعی در جمع مدرسان آموزشی مدیریت شعب استان خوزستان با بیان اینکه آموزش کارکنان باید به رشد توانمندی ها و مهارت ها در راستای ارتقای بهره وری منجر شود، بیان کرد: نیروی انسانی هر سازمان مهمترین سرمایه آن است و توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های حضوری و غیرحضوری باید جزو برنامه های اصلی مدیریت خوزستان باشد.
شفیعی ادامه داد: آموزش و توسعه دانش و مهارت های منابع انسانی، به‌خصوص در دنیای پرتحول کنونی امری ضروری است چرا که افزایش مهارت‌های کارکنان در ارتقای کیفی و کمی محصولات و خدمات بانک نقش اساسی ایفا می کند.
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای اثرگذاری و اثربخشی بیشتر آموزش های ارایه شده به کارکنان مدیریت خوزستان، بیان کرد: باید به سمتی حرکتی کنیم که آموزش ها در مدیریت خوزستان به سمت نوآوری و خلافیت پیش برود و از آموزش های سنتی و خسته کننده فاصله بگیریم و به سمت مشارکت هر چه بیشتر کارکنان در مباحث آموزشی حرکت کنیم.
شفیعی اظهار کرد: برنامه آموزشی مدیریت باید انعطاف لازم را داشته باشد و متناسب با نیازها و خدمات نوین بانک، جهت دهی پیدا کند و این موضوع باید از سوی مدرسان به خوبی مورد توجه قرار دهد تا کارکنان بعد از پایان هر دوره آموزشی احساس کنند واقعا بر دانش و تخصص آنها افزوده شده است.
مدیر شعب استان خوزستان بر تغییر رویکرد آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مدیریت خوزستان به صورت کارگاهی و ضرورت اجرای آن در اغلب دوره آموزشی، تاکید کرد.
آخرین بروزرسانی 1395/7/5