فهرست اخبار فهرست اخبار

همزمان با جشنواره معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم

مسابقات ورزشی و بازیهای مفرح برای کودکان

مسابقات ورزشی و بازیهای مفرح
همزمان با جشنواره معرفی صندوق پس انداز مسکن یکم در جشن محله شهرک دانشگاه که از طرف بانک مسکن خوزستان برگزار شد مسابقات شاد و مفرح برای کودکان برگزار گردید
در این مسابقات همه اعضای خانواده ها در رده های مختلف سنی حضور داشتند
آخرین بروزرسانی 1395/7/12