فهرست اخبار فهرست اخبار

شعب برتر مدیریت خوزستان در 6 ماهه نخست تقدیر شدند

در جریان برگزاری دومین گردهمایی فصلی روسای شعب و مسیولان ستاد مدیریت خوزستان از شعب برتر این مدیریت در بخش های مختلف تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، در بررسی های صورت گرفته از سوی مدیریت خوزستان، 15 شعبه این مدیریت در پنج بخش به عنوان شعب برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش جذب منابع از عبدالحسین سواعدی رییس شعبه لشکر اهواز، احمد جلالی رییس شعبه هویزه و بابک ارسطو رییس شعبه انقلاب اهواز به عنوان نفرات اول تا سوم این بخش تقدیر شد.
در بخش وصول مطالبات، عبدالرضا خوش رییس سابق شعبه هندیجان به عنوان نفر برتر مورد تقدیر قرار گرفت. در این بخش منصور عنافچه حمیدی رییس سابق شعبه توحید اهواز و محمد علی ممبینی رییس سابق شعبه امام حسین(ع) بندر امام خمینی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش جذب منابع در صندوق یکم نیز حسین بیت مشعل معاون شعبه باهنر اهواز، عزیزاله فرشاد مهر رییس شعبه وحدت دزفول و امین بادامی معاون شعبه فروردین اهواز به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
فرامرز ابراهیمی رییس سابق شعبه مرکزی ایذه، فیروز دوستانی رییس شعبه مرکزی اهواز و تیمور پوردهقان رییس شعبه شهدای ایذه نیز در بخش صدور ضمانت نامه به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش پرداخت تسهیلات با اولویت مشارکت مدنی نیز منصور خشنود رییس شعبه اروند آبادان، رحیم رضا زاده رییس شعبه جواد الایمه اهواز و علی کرم پور کورایی رییس شعبه
 امام خمینی اهواز به عنوان نفرات اول تا سوم این بخش معرفی شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1395/11/4