فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب استان خوزستان:

درایت رییس شعبه عامل اصلی عدم خروج منابع است

مدیر شعب استان خوزستان، درایت و حسن رفتار رییس شعبه را عامل اصلی جلوگیری از خروج منابع از شعب دانست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، علی اصغر نادری در نشست کمیته بازاریابی این مدیریت با اشاره به فعالیت سرگروه های بازاریابی در استان اظهار کرد: سرگروه ها باید فعالیت های خود را حول پنج محور شامل؛ جذب منابع با اولویت منابع ارزان قیمت، پرداخت تسهیلات با اولویت مشارکت مدنی، صدور ضمانت نامه، وصول مطالبات و گسترش نفوذ صندوق یکم با جدیت دنبال کنند.
وی افزود: جذب منابع که همیشه اولویت بانک بوده است ولی لازم است ما تمرکز بیشتری روی جذب منابع ارزان قمیت به خصوص صفر درصدی داشته باشیم تا بهای تمام شده پول در مدیریت کاهش پیدا کند. همچنین اکنون فرصت مناسبی پیش آمده که ما بتوانیم با ارایه تسهیلات به سازندگان بخش مسکن ضمن کمک به رونق ساخت و ساز در استان، جایگاه خود در این بخش را تثبیت کنیم.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم برقراری تماس مجدد با مشتریانی که به هر نحوی ارتباط خود را با شعب کاهش داده یا قطع کرده اند، بیان کرد: مسیولان شعب لازم است با شناسایی این قبیل مشتریان که یک منبع غنی برای بازاریابی و جذب منابع به شمار می روند، نسبت به برقراری تماس و ترغیب آنان به فعال کردن حساب های خود و افزایش مراودات بانکی اقدام کنند.
مدیر شعب استان خوزستان ادامه داد: در مدت اخیر حساب ها و خدمات متنوعی به مجموعه فعالیت های بانک اضافه شده که لازم است مشتریانی که پیش از این با ما مراوده بانکی داشته اند و اکنون ارتباط آنها کاهش یافته یا قطع شده است از این حساب ها و خدمات مطلع شوند چرا که جذابیت این خدمات باعث ترغیب بیشتر آنها به افزایش تعاملات خود با شعب می شود.
نادری ضمن توصیه اکید در مورد توجه همه مسیولان شعب استان به توسعه بازاریابی درون شعبه ای عنوان کرد: این نوع بازاریابی ساده ترین راه وصول به منابع ماندگار به شمار می رود و لازم است به صورت جدی و برنامه ریزی شده در راس برنامه های همه روسای شعب به منظور فعال کردن همه همکاران در این زمینه قرار بگیرد.
وی به نقش مهم مسیولان شعب در برقراری ارتباط موثر با مشتریان اشاره کرد و گفت: درایت و حسن رفتار رییس شعبه، عامل اصلی جلوگیری از خروج منابع به شمار می رود به همین دلیل لازم است همه مسیولان مدیریت از روسای شعب برای نهادینه کردن چنین رفتاری حمایت کنند.
در این نشست معاونان، رییس حوزه جنوب و کارشناس بازاریابی مدیریت و همچنین مسیول شعبه مرکزی اهواز حضور داشتند.
آخرین بروزرسانی 1395/11/4