فهرست اخبار فهرست اخبار

مشاور مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

ارتقای جایگاه بانک مسکن در سطح بین الملل

مشاور مدیرعامل بانک مسکن در امور منابع انسانی از ارتقای جایگاه این بانک در سطح بین الملل به عنوان یکی از اهداف این بانک یاد کرد.

 
مشاور مدیرعامل بانک مسکن در امور منابع انسانی از ارتقای جایگاه این بانک در سطح بین الملل به عنوان یکی از اهداف این بانک یاد کرد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، دکتر رحمتیان در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب استان خوزستان برای علی اصغر نادری در سمت مدیر شعب استان خوزستان آرزوی موفقیت کرد و از همه روسای شعب و کارکنان مدیریت خوزستان خواست، همکاری خود را با مدیر جدید نیز تداوم ببخشند.
وی افزود: مدیرعامل محترم بانک برنامه های مناسبی برای ارتقای بانک مسکن در سطح کشور و بین الملل دارد و در این خصوص قصد دارد که با افزایش سرمایه، بانک مسکن به بزرگترین بانک خاورمیانه تبدیل شود.
مشاور مدیرعامل در منابع انسانی با اشاره اینکه یکی از اقدامات اخیر بانک، پایه ریزی یک نظام برنامه ریزی مدون بوده است، بیان کرد: اکنون به جرات می توان گفت که حتی کوچکترین شعب ما نیز چشم اندازی برای تحقق اهداف خود دارند.
رحمتیان ادامه داد: شایسته سالاری و موفقیتی که ما اکنون در بانک مسکن انتظار آن را می کشیم قطعا از دل همین نظام برنامه ریزی مدون بیرون می آید.

آخرین بروزرسانی 1395/11/4