روسای شعب برتر استان از موفقیت خود گفتند

طی مصاحبه با پایگاه استانی بانک مسکن

روسای شعب برتر استان از موفقیت خود گفتند

به طور کلی انظام ارزیابی عملکرد در بانک مسکن را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد. که در سال 98 مدیریت شعب استان کردستان توانست با برنامه ریزی کاربردی ،تلاش مستمر، تجزیه و تحلیل ماهانه و طراحی طرح های خلاقانه، ضمن حضور 19 شعبه در منطقه سبز، رتبه دوم ارزیابی عملکرد بانک مسکن را احراز نماید که قرار گیرد که به بهانه تحقق این موفقیت ارزشمند با مدیر و معاون اجرایی مدیریت شعب استان کردستان و سه شعبه برتر این استان یعنی مرکزی مریوان، مولوی کرد سنندج و بانه گفت و گویی انجام دادیم که آنچه پیش روی شماست حاصل این گفتمان صمیمی است.

سوال1: مهمترین عامل موفقیت شعبه در ارزیابی عملکرد را در چه می دانید؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزی 10 شعبه موفق کشور در سال 99

خودباوری و برنامه ریزی منسجم و ایجاد روحیه تیمی و ارتباط خوب بین مدیریت و شعب (ستاد و صف)  از عوامل اصلی موفقیت شعبه در 6 ماهه نخست سال 98 می باشد

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

توکل بر خداوند متعال در انجام امور و حسن نیت و صداقت در پاسخگویی و ایجاد ارتباط صمیمی بین همکاران و مشتریان ، برنامه ریزی مستمر و منعطف ضمن رصد و کنترل روزانه اهداف توام با انسجام درونی و تکریم عملی مشتریان و دوستان بانک با پشتوانه نیروی انسانی کارآمد ، دلسوز و مسوولیت پذیر.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

رصد و کنترل وضعیت شعبه در بخش های های ارزیابی عملکرد و تلاش در جهت تحقق اهداف تعیین شده  و  کار تیمی  منسجم ، وتلاش گروهی و اتحاد  و همدلی  کارکنان شعبه مهمترین عوامل موفقیت شعبه بوده است.

سوال2: برنامه های شعبه در راستای تداوم موفقیت در سال 99 را ذکر کنید؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزی 10 شعبه موفق کشور در سال 99

تمرکز بر وصول مطالبات ، افزایش خدمات کارمزد محور ، شناسایی بازارهای جدید و افزایش سهم بانک از منابع  شهرستان از مهمترین برنامه های شعبه در جهت تداوم موفقیتهاست

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

تداوم روند کنونی ضمن تمرکز و فعالیت بیشتر بر روی بخشهایی که شعبه در آنها امتیاز کمتری کسب نموده است.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

مهمترین برنامه شعبه نظارت و کنترل مستمر اهداف تعیین شده ورصد میزان تحقق اهداف و تلاش در جهت تحقق اهداف ماهانه می باشد. 

سوال3:مشکلات پیش رو و پیشنهادات کاربردی در جهت موفقیت شعب را بیان نمایید؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزی 10 شعبه موفق کشور در سال 99

مهمترین مشکلاتی که شعبه با آن مواجه است را می توان به نوسانات بازار ارز در شهرستان مریوان ، فصلی بودن بسیاری از مشاغل، نبود ابزار مناسب با اصناف و بازاریان در بخش مصارف و عدم تقاضا برای استفاده از تسهیلات مسکن نسبت به سایر شهرها  اشاره کرد که برای رفع این مشکلات می توان از اقدامات موثر در جهت شناسایی بازارهای جدید، تبلیغ قابلیتهای بانک و ترغیب مردم به استفاده از خدمات بانک مسکن از طریق فضای مجازی و سایر رسانه های گروهی استفاده کرد.

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم ، عدم انطباق سریع و به روز سیستمها و امکانات در اختیار بانک توام با تحولات اقتصادی و اجتماعی همچنین کندی در پاسخگویی ادارات مرکزی به نیاز سریع و آنی مشتریان ، هماهنگی کم بین واحدهای ستادی و ادارات کل با یکدیگر و گاهاً عدم اتفاق نظر که نتیجه بیشتر آنها به شعب که در صف مقدم پاسخگویی به مشتری قراردارند منتقل می شود (شکاف ارتباطی و کاری که بین واحدها ستاد و صف مشهود می باشد) کمبود پرسنل در شعب ودر نهایت وضعیت معیشتی نامناسب همکاران دلسوز و آگاه و با انگیزه که زندگی خود را وقف خدمت در بانک نموده اند که رفع موارد مذکور می تواند به اعتلای بیش از پیش بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی و مردمی کمک کند.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

با توجه به وضعیت رقابتی شدید بین بانکها برای جذب منابع،  ابزار و محصولی که جذاب و توانایی رقابت داشته باشد در بانک مسکن وجود ندارد . همچنین در زمینه بانکداری الکترونیک ( پایانه های فروشگاهی ) که یکی از مهمترین ابرازهای بازاریابی و جذب منابع ارزان قیمت  می باشد . عملکرد بانک بسیار ضعیف وشرکت پشتیبان(ناواکو) توانایی ارایه خدمات و تامین ابزار الکترونیکی ( دستگاه های با کیفیت ، مودم ) را ندارد . و ابزاری و برنامه در جهت حفظ مشتریان ویژه ی بانک ، تقدیر از مشتریان با تراکنش بالا  و ایجاد انگیزه در آنها در دستور کار شرکت نیست .

برای رفع این موانع دو اقدام موثر می بایست اجرایی گردد. نخست اینکه دایره ارتباطات و بازاریابی بانک باید نظارت مستمر بر محصولات بانک و مقایسه میزان جذابیت و قابلیت رقابتی  با سایر رقبا را بررسی و با توجه به شرایط نسبت به طراحی و ارایه محصولات جدید اقدام گردد. تا سبد محصولات قابل ارایه ای برای پوشش اهداف در دسترس شعب باشد  و دوم اینکه برای ارایه خدمات مطلوب وعرض اندام بانک در زمینه بانکداری الکترونیک و  دستگاههای فروشگاهی و کسب سهم بازار  در اندازه شایسته برند بانک ، شرکت پشتیبان باید قویتر ، مجهز تر ودارای دستگاههای بروز ودارای سویچ مناسب در جهت افزایش سرعت دستگاهها باشد.

سوال 4: اطلاع رسانی موفقیتهای شعب  از طریق نشریه بانک و مسکن تا چه اندازه در معرفی شعب موفق و ایجاد انگیزه در کارکنان موثر است؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزی 10 شعبه موفق کشور در سال 99

انعکاس توانایها و تلاش همکاران در نشریه بانک و مسکن  ابزاری بسیار توانا در افزایش انگیزه و خود باوری  کارکنان می باشد که وجود این رسانه پویا توانسته این امر مهم را بخوبی محقق نماید. 

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

ضمن تشکر از زحمات همکاران دلسوز روابط عمومی در انعکاس تجربیات و عملکرد شعب موفق در شریه بانک و مسکن که می تواند سبب انگیزه برای همکاران و همچنین انتقال و انعکاس کاستی های موجود در مجموعه بانک نیز که پژواک درد دل ایشان به مدیران عالی بانک است و  می تواند زمینه ساز رفع موانع و مشکلات و موفقیت بیش از پیش گردد، که خود عامل انگیزه ایی مضاعف می باشد.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

بسیار عالی می باشد و باعث ایجاد انگیزه و افزایش حس رقابت بین شعب و تلاش در جهت بهبود وضعیت شعبه نسبت به دوره های قبل می شود .

آخرین بروزرسانی 1399/12/18