« برای حفظ جایگاه و منزلت بانک مسکن در استان همت و تلاش مضاعف همراه با داشتن دانش بانکی لازم است »

مدیر شعب استان کردستان تاکید کرد :

« برای حفظ جایگاه و منزلت بانک مسکن در استان همت و تلاش مضاعف همراه با داشتن دانش بانکی لازم است »

در راستای جذب منابع و ضرورت بازاریابی نشستی با حضور کلیه رؤسای دوایر و کارشناسان مدیریت و نیز رؤسای شعب شهرستان سنندج در سالن کنفرانس مدیریت استان کردستان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان کردستان ، در ابتدای جلسه مالمیر مدیر شعب استان با اشاره به وضعیت منابع مدیریت در پایان مهر ماه سالجاری اظهار کرد : خروج منابع از شعب استان و نیاز مالی مشتریان به سپرده های بانکی یکی از دلایل کاهش سپرده ها بوده که باید با تجهیز کارکنان به  برنامه ریزی و پیگیری لازم بتوانیم از خروج بی رویه منابع مدیریت تا حدود زیادی بکاهیم .

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که « برای حفظ جایگاه و منزلت بانک مسکن در استان همت و تلاش مضاعف کارکنان لازم است » افزود : رؤسای شعب باید با تعیین هدف برای تک تک پرسنل شعبه خود و نیز با ایجاد روحیه همکاری بتوانند به منابع های مالی جدیدی دسترسی پیدا کرده و امکان جذب سپرده و نیز رشد هرچه بیشتر بانک در منطقه را فراهم نمایند .

ایشان در ادامه به جنبه مثبت انتقاد پذیری اشاره نمود و تصریح نمود : سازمانهایی پویا و شکوفا هستند که به جنبه مثبت انتقاد نگریسته و از منتقدان خود بیشترین بهره را در جهت سازندگی و مرتفع نمودن نقاط کور سازمان ببرند ، لذا با عنایت به استقبال مدیریت استان در خصوص منعکس نمودن نقاط ضعف و قوت بانک مسکن در استان از همکاران خواست تا با همفکری و همکاری یکدیگر مدیریت را به جایگاه واقعی خود رسانده و نهایتاً به اهداف عالیه بانک در استان دسترسی پیدا نماییم .

مالمیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جابجایی و گردش شغلی کارکنان بیان کرد : جابجایی همکاران بر اساس ایجاد تحول و شایسته سالاری و داشتن انگیزه بیشتر بوده و هدف شناسایی کارکنان خلاق و بکارگیری آنان در پستهای کلیدی است که یکی از موارد شناسایی ،‌آزمون سنجش شغلی – داشتن خلاقیت در کار – مشارکت در امورات جاری شعبه – بازاریابی – وصول مطالبات می باشد .

مدیر شعب استان در ادامه این نشست با اشاره به نتایج بهینه صرفه جویی در تمام امور شخصی و سازمانی یادآور شد : همانطوریکه در دین مبین اسلام تاکید فراوان بر امور صرفه جویی شده است لذا از رؤسای شعب خواست تا اهمیت و ضرورت صرفه جویی و بهینه سازی امور بانکی ،‌از جمله برق ، آب ، ملزومات  و ... را به همکاران انتقال داده تا موجب کاهش هزینه های بانکی در استان شویم .

در ادامه احمدی معاون مدیر شعب استان نیز ضمن قدردانی از زحمات شعب موفق ، از همکاران خواست تا با تبادل نظر و اطلاعات خود با یکدیگر زمینه رشد و پیشرفت را برای سایر شعب فراهم نمایند .

ایشان در ادامه به اهمیت و ضرورت بازاریابی فرد به فرد اشاره نمود و یادآور شد : با ایجاد تنوع در بازارهای هدف و نیز تعدد مشتریان ، دست یابی به تمام نقاط بازار بیشتر شده و امکان استفاده از تمام ظرفیتهای بازار فراهم خواهد شد ، لذا از حاضرین در جلسه خواست تا بازاریابی را به شیوه های جدید اولویت بندی و با ایده های نو طبقه بندی نموده تا به نتیجه مطلوب برسند.

لازم به ذکر است در ادامه نیز کلیه رؤسا و کارشناسان دوایر مدیریت و رؤسای شعب به بررسی راهکارها و شیوه های جذب منابع و بازاریابی منطقه پرداختند و به بحث تبادل نظر درخصوص مناسبترین راهها پرداختند ./

 

 

 

                                                  مدیر شعب استان کردستان

آخرین بروزرسانی 1394/4/24