تازه های اخبار تازه های اخبار

بازدید رؤسای، اداره کل امور مدیریتهای شعب استان تهران ، اداره کل آموزش و اداره کل خزانه ومبادلات از شعب شهرستان بابل و قائمشهر

در این بازدید تقوی مدیر شعب استان ، ضمن ارائه گزارش عملکرد ،حضور مقامات و اولیای بانک را موجب افزایش انگیزه و روحیه کارکنان جهت خدمت رسانی مطلوب به مشتریان برشمرد واینکه با رهنمودهای مدیران ارشد بانک و تلاش فراگیر کارکنان می توانیم کوشاتر از گذشته در جهت تحقق اهداف بانک، عمل نماییم .
صالحی رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب استان تهران در این بازدید با بیان اینکه یکی از ملاکهای انتصابات بانک کارنامه محوری است خاطر نشان کرد:انتصابات در بانک بر اساس شاخص کارنامه محوری صورت می پذیرد که عملکرد و شایسته سالاری همکاران را دربر دارد
رئیس اداره کل امور مدیریتهای شعب استان تهران در این بازدید جایگاه رؤسای شعب را به عنوان یک الگو ، حساس و پرمسئولیت توصیف کرد و اظهار داشت : رئیس شعبه می تواند نقش ارزنده و تأثیرگذاری در تعالی بانک ایفاء نماید و در این مسیر باید نقشه راه ترسیم نموده و حرکت در چارچوب برنامه ونقشه راه را عملی نماید .
صالحی در ادامه وصول مطالبات ، بازاریابی، افزایش سهم بازار و بانکداری الکترونیک را از جمله مهم ترین وظایف رئیس شعبه برشمرد و با تأکید بر حفظ و جذب منابع با ابزارهای موجودخاطر نشان کرد:علاوه بر بازاریابی کلان و ضمن رعایت ترکیب منابع، باید روی محور جذب سپرده های خرد وپایدار حرکت نموده و دراین مسیر توانمندی ،تعلق خاطر و تعصب سازمانی کارکنان توام با خوشنامی بانک می تواند عاملی مهم در جذب منابع اثر گذار باشد.
رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب استان تهران با بیان اینکه افتتاح صندوق سرمایه گذاری آباد در حال حاضر در تمامی شعب بانک میسر بوده تاکید نمود:در حال حاضرجذب منابع درصندوق سرمایه گذاری آباد در مانده منابع هر شعبه مد نظر قرار گرفته وانشاالله شعب بتوانند از این ابزار در جهت تحقق اهداف تعین شده استفاده نمایند.
صالحی در این بازدید بر خدمات کارمزد محور،زیبا سازی شعب به جهت تکریم مشتریان و تقویت روحیه و انگیزش کارکنان تاکید نمود.
ارمغانی رئیس اداره کل آموزش:
توجه به پرسنل ابزار و رکن برقراری ارتباط است
 
آقای ارمغانی رئیس اداره کل آموزش در این بازدید در بخشی از سخنان خود عنوان نمودند :
نقش رئیس شعبه منوط به ارتباط مشتری و خارج از سازمان نیست ، بلکه باید با پرسنل و درون سازمان هم ارتباط سازنده و تعاملی داشته باشد .چرا که توجه به پرسنل به عنوان ابزار و رکن انجام امور و برقراری ارتباط بسیار مهم و ضروری به شمار می رود.
عسگر پور رییس اداره کل خزانه و مبادلات:
صندوق سرمایه گذاری آباد ابزار جدید بانک در حفظ و جذب منابع
عسگر پور رییس اداره کل خزانه و مبادلات با تاکید براینکه در بازاریابی همه چیز ابزار نیست بلکه چگونگی ارائه خدمت هم مهم است افزود:در شرایط حاضر ورقابتی موجود ازصندوق سرمایه گذاری آباد می توان هم درجهت جذب منابع جدید وهم به عنوان ابزار جلوگیری از خروج منابع استفاده نمود.
شایان ذکر است در این بازدید ، مدیران ارشد بانک با همکاران به گفتگو پرداخته و عملکرد و کم وکیف ارائه خدمات به مشتریان ، وضعیت شعب از لحاظ منابع ، مصارف و مطالبات مورد توجه و بررسی قرار گرفت و رهنمودهای لازم جهت رفع و حل مسائل موجود ارائه گردید .
آخرین بروزرسانی 1394/12/12