تازه های اخبار تازه های اخبار

« گزارش دیدار از همکار بیمار مدیریت شعب استان مازندران »

مصطفی تقوی مدیر شعب استان با همراهی دیگر مسولین مدیریت و جمعی از همکاران بازنشسته در راستای ارج نهادن به جایگاه سلامت و تندرستی کارکنان و همچنین احترام به کرامات انسانی به عنوان یکی از ارزشهای سازمان از ابراهیم فیروزمند از روسای اسبق شعبه مرکزی ساری که در بستر بیماری بوده دیدار نمودند .
مدیر شعب استان با اشاره به روایات متعدّد مبنی بر عیادت بیماران افزود : طبق حدیث نقل شده از رسول اکرم(ص) از مهمترین حقوق هر مسلمان نسبت به مسلمان دیگر عیادت هنگام بیماری است و با توجّه به نقش نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه سازمان مطمئناً این دیدارها ، تقویت روحیه و تعلّق سازمانی بیشتری را در پی خواهد داشت .
شایان ذکر است در این دیدار مدیر شعب استان ضمن دلجویی از این همکار و خانواده محترمشان ، آرزوی بهبودی و سلامتی را برای ایشان از خداوند منّان مسئلت نمودند .
آخرین بروزرسانی 1394/12/12