فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خراسان شمالی:

بازاریابی یک امر همه جایی، همه وقتی و همه کسی است

مرتضی ناصری مدیر شعب خراسان شمالی در جلسه با رابطین بازاریابی شعب، بازاریابی را یک وظیفه همه جایی، همه وقتی و همه کسی برای کارکنان بانک دانست و بر لزوم توجه ویژه به امر بازاریابی در سال جدید تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن مدیریت خراسان شمالی، مرتضی ناصری در این جلسه با اشاره به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال جاری، این رکود را فرصتی برای جذب منابع سرگردان برشمرد و گفت: در شرایط رکود اقتصادی، حجم نقدینگی سرگردان زیاد است و این بهترین فرصت برای معرفی محصولات متنوع بانک مسکن در راستای افزایش سهم منابع بانک در بین بانکهای استان است. مدیر خراسان شمالی در ادامه، شروط توفیق در مذاکرات بازاریابی را وجود انگیزه و علاقمندی، گشاده رویی در مذاکرات، تکریم ارباب رجوع، خود باوری در محصولات بانک، تسلط به بخشنامه ها و استمرار و پیگیری در پی مذاکرات بازاریابی برشمرد. وی بازاریابی بیرونی را یک راه موثر برای ایجاد زمینه همکاری و تعامل بیشتر با مشاغل مرتبط با بخش مسکن دانست و بر لزوم حرکت در این مسیر تاکید کرد. ناصری در ادامه با اشاره به سیاست های کلان بانک در خصوص لزوم تشکیل زنجیره مشاغل مرتبط با مسکن برقراری تماس با مشتریان انبوه ساز قدیمی و تکریم مشتریان کنونی بانک در بخش مسکن را نخستین قدم در مسیر توسعه همکاری های بیشتر دانست و گفت: برقراری تعامل با مشاغل و اصناف مرتبط با حوزه مسکن از مسیر ایجاد ارتباط موثر با سازندگان و انبوه سازان می گذرد، زیرا دهها شغل و کسبه مرتبط با حوزه مسکن با انبوه سازان در ارتباط تنگاتنگ و دائمی هستند که میتوان با بهره گیری از این تعاملات به عنوان بانک عامل سایر مشاغل مرتبط با مسکن نیز نقش آفرینی موثرتری داشته باشیم و سهم خود از منابع استانی در بین سایر بانکها را، افزایش دهیم. وی در این باره با اشاره به فعالیت های ویژه بانک مسکن در حوزه مسکن، گفت: نقش آفرینی بعنوان بانک عامل مشاغل مرتبط با بخش مسکن برای ما و کسبه این حوزه یک تعامل برد- برد است زیرا تخصص ما فعالیت در بخش مسکن بوده و تخصیص90% اعتبارات و مصارف بانک در بخش مسکن شرایط حمایتی ویژه ای به بانک مسکن و فرصت بهره گیری ممتازی به کسبه فعال در این بخش از طریق پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، مشارکت مدنی و ... فراهم می آورد. مدیر خراسان شمالی در ادامه جلسه با اشاره به افزایش 4 برابری سقف تسهیلات مشارکت مدنی در استان طبق سیاست های اعتباری سال 1400 بر لزوم مذاکره و پیگیر فوری با مجتمع سازان برای ترغیب ایشان به استفاده از فناوری نوین در ساخت و سازها و حرکت بسوی حرفه ای سازی تاکید ویژه کردند. مرتضی ناصری، خود باوری در معرفی محصولات بانک، تسلط به بخشنامه ها، راهنمایی دقیق مشتریان و پیگیری آتی در مذاکرات بیرونی را مورد تاکید قرار داد و رعایت این اصول را لازمه انجام یک مذاکره موفق در بازاریابی های بیرونی عنوان کرد. در نهایت جلسه با بیان موانع و مشکلات موجود در مسیر بازاربابی ها و البته بیان راهکارهای موثر و تجربه بازاریابی های موفق رابطین بازاریابی ادامه یافت و که باعث شد رابطین از تجربه های خوب خود در امر بازاریابی های آتی بهره مند شوند.
آخرین بروزرسانی 1400/3/30