سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

برگزاری تست ورزشی ایفرد در مدیریت شعب بانک مسکن

در راستای حفظ تندرستی و سلامت روحی و جسمانی کادر انتظامات و اطمینان از سطح آمادگی آنان به منظور رویارویی با هرگونه تهدیدات احتمالی و ایفای صحیح ماموریت های محوله، مدیریت خراسان شمالی یک دوره تست ورزشی ایفرد برای کارکنان انتظامات استان برگزار کرد.
ابوالفضل کمالی مسیول حراست این مدیریت با بیان اینکه رکورد و نمرات ثبت شده دراین دوره، حاکی از وضعیت مطلوب و روند رو به رشد سطح آمادگی پرسنل انتظامات  نسبت به دوره های قبل است هدف از انجام تست ورزشی مورد نظر را سنجش میزان آمادگی کادر انتظامات عنوان کرد
آخرین بروزرسانی 1398/2/4