سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

کسب رتبه برتر توسط مدیریت شعب بانک مسکن در زمینه حقوق شهروندی

برای سومین سال پیاپی رخ داد: کسب رتبه خیلی خوب توسط مدیریت شعب استان خراسان شمالی در خصوص رعایت حقوق شهروندی و عفاف و حجاب
 براساس بازرسی های انجام شده توسط عوامل نظارتی استانداری خراسان شمالی و اعلام نتایج کمی و کیفی مربوط به رتبه بندی سال 96 دستگاه های اجرایی در خصوص رعایت حقوق شهروندی و عفاف و حجاب،مدیریت شعب بانک مسکن با کسب امتیاز 93.3 در زمینه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و امتیاز93.7 در رابطه با عفاف و حجاب،رتبه خیلی خوب را در هردو آیتم از آن خود کرد.
مجید اسدی فر مدیر شعب بانک مسکن استان دراین باره گفت: کسب این موفقیت برای سومین سال پیاپی حاکی از توجه ویژه بانک مسکن به مساله حقوق شهروندی و احترام به حقوق مشتریان است.
   وی افزود اهمیت این مساله به حدی است که عدم توجه به این مهم،می تواند به یک چالش بزرگ برای سازمان ها و علی الخصوص بنگاه های اقتصادی که ارتباط مستقیم با مشتریان داشته و بخش عظیمی از سرمایه آنان را مشتریان تشکیل می دهد، تبدیل شود.
   اسدی فر ادامه داد: برای ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی که دایماً در حال عرضه و ارایه خدمات خود به مشتریان هستیم معقولانه نیست که بخواهیم نسبت به حقوق مشتریان و رعایت شان و منزلت آنان بی تفاوت باشیم چرا که بقا و پیشرفت خودرا مدیون حضور مشتریان و وفاداری آنان می دانیم و بخاطر ارج نهادن به این حضور و وفاداری ،رعایت حقوق شهروندی را برای خود یک اصل می دانیم و به آن معتقدیم.
   وی همچنین در خصوص مساله عفاف و حجاب و کسب رتبه خیلی خوب در این زمینه،توجه به این مساله و رعایت آن از سوی کارکنان در شعب بانک مسکن را نیز یکی از مصادیق احترام به حقوق مشتریان دانست و افزود: هنگامی که همکاران ما از پوشش مناسب و لباس سازمانی استفاده می کنند در واقع علاوه بر رعایت ضوابط مورد تاکید مسیولین بانک،به نوعی می خواهند نظم بصری و رعایت شان و منزلت بانک و همچنین احترام به شان و شخصیت مشتریان را به تصویر بکشند.
آخرین بروزرسانی 1398/2/4