'گردهمایی روسای شعب

'گردهمایی روسای شعب

نداف فهمیده :باتوجه به افزایش رقبا همه بایستی با استفاده مناسب ازفرصتها وشناسایی تهدیدها نسبت به جذب منابع اقدام موثر انجام دهیم.
گردهمایی روسا شعب با حضور مسیولین مدیریت وروسای شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد شعب تابعه دربخشهای جذب منابع ،وصول مطالبات،بانکداری الکترونیک درمحل مدیریت برگزارشد.
دراین گردهمایی اسداله نداف فهمیده – مدیراستان- طی سخنانی عملکرد مدیریت درخصوص تسهیلات پرداختی دراستان رابسیار خوب عنوان کرد وگفت مدیریت قزوین با پرداخت 10هزارواحدمسکونی روستایی، 1500واحد دربخش بافت فرسوده و3هزارو500واحد درشهرهای زیر 25هزارنفر و 35هزار واحد درشهرهای بالای 25هزار نفر یک تحول بسیارمهم دربخش تولید مسکن ایجاد نموده که این امرمنجربه افزایش اشتغالزایی وفعال شدن چرخه افتصادی استان شده است.
نداف فهمیده افزود با توجه به گسترش فعالیتهای بانک دربخش مسکن وبا توجه به افزایش رقبا همه بایستی با استفاده مناسب ازفرصتها وشناسایی تهدیدها نسبت به جذب منابع اقدام موثر واثربخش انجام دهیم بنابراین بی تفاوتی به امر مهم جذب منابع وازدست دادن فرصت منجر به عدم توسعه وبهبود سازمان خواهد شد که همه بایستی با تعهد به سازمان وخارج شدن از روزمرگی درجهت توسعه وافزایش بهره وری سازمان تلاش جدی نماییم.
وی گفت با توجه به پرداخت حجم زیاد تسهیلات پرداختی دراستان همه روسای شعب وکارکنان باشناسایی چرخه تسهیلات مسکن مهر با مدیریت صحیح ازخروج منابعی که توسط بانک خلق شده است جلوگیری کنند.
مدیراستان وصول مطالبات رابسیار مهم دانست وگفت با توجه به پرداخت تسهیلات متنوع و تکلیفی که بانک درسالهای اخیر پرداخت نموده است با چالشهای جدی مواجه است که درصورت عدم برنامه ریزی واقدام مناسب جهت وصول مطالبات در آینده با رشد فزاینده اقساط معوقه مواجه خواهیم شد.
بنابراین بایستی دررابطه با تسهیلات مسکن روستایی با مذاکره با سازمانهای ذیربط وترهین اسناد مالکیت روستایی با کاهش ریسک اعتباری از افزایش مطالبات معوق در این بخش جلوگیری شودوهمچنین تسهیلات پرداخت شده دربخش مسکن مهر نیز بایستی با سازمانهای ذیربط وارد مذاکره شد تا قبل از تحویل واحدها به متقاضیان ،پرداخت به موقع اقساط در سررسید تفهیم وکارت قسط به آنها تحویل گردد.
وی افزود درخصوص سایرتسهیلات پرداختی نیز همه کارکنان با جدیت وتلاش بیشتر وبا پیگیری مستمر نسبت به کاهش مطالبات معوق اقدام نمایند.
نداف فهمیده با بیان اهمیت اصلاح مشخصات حسابها تاکید کرد همه کارکنان با مشارکت وهمدلی بایستی هرچه سریعتر نسبت به اصلاح مشخصات حسابها با جدیت وبه کارگیری حداکثر توان خود نسبت به وارد نمودن مشخصات دارندگان حسابهای راکد وقدیمی وسایر حسابها اقدام موثر انجام دهند.
مدیر استان توجه به بانکداری الکترونیک وترغیب مشتریان جهت استفاده از این فن آوری را بسیار مهم دانست و اظهار داشت توسعه وترویج بانکداری الکترونیک علاوه بر پیشی گرفتن از رقبا منجر به بهبود وتسهیل در انجام امور جاری بانک خواهد شد وما را از مشکلات پیشرو در آینده مصون خواهد داشت .
وی درادامه سخنان خود با توجه به ویژگیهای متفاوت رفتاری هر فرد اظهارداشت بخشنامه صادره از مرکز با ایجاد وحدت رویه در رفتار کارکنان آنها را از انجام رفتارهای غیر اداری برحذر می دارد که تسلط به بخشنامه ها ی صادره وجدی گرفتن انها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در پایان با بیان پیشنهادات ونقطه نظرات حاضرین در جلسه وبررسی بخشنامه صادره از مرکز جلسه خاتمه یافت.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4