فهرست اخبار فهرست اخبار

تجلیل از بانکدار برتر

رییس شعبه فرهنگیان قم جناب آقای محسن حاجی زاده بعنوان 100 بانکدار برتر بانک مسکن در کل کشور طی سال 1395 انتخاب شدند
طی مراسمی با حضور مدیر شعب استان قم از رییس شعبه فرهنگیان قم جناب آقای محسن حاجی زاده که بعنوان 100 بانکدار برتر بانک مسکن در کل کشور طی سال 1395 انتخاب شدند تجلیل گردید.
آخرین بروزرسانی 1396/2/26