جلسه همکاران شرکتی

جلسه همکاران شرکتی

جلسه ای با حضور آقای بوستان افروز -مدیرشعب استان-،آقای میرشکار- بازرس مدیریت-،آقای محبی - ریاست دایره تجهیز و پشتیبانی-،آقای سرحدی-معاونت دایره تجهیز و پشتیبانی- و همکارن شرکتی سطح شهرستان زاهدان برگزار شد.در این جلسه مدیر شعب عنوان نمود برخی روسای شعب از همکاران شرکتی ابراز نارضایتی می نمایند که از همکاران انتظار می رود سعی و تلاش و جدیت بیشتری در انجام امور محوله از خود نشان دهند.
عمده کار همکاران شرکتی نظافت شعب است که کمترین توجه را به این مسیله دارند .در این جلسه بعنوان اتمام حجت تاکید می گردد منبعد همکاران نسبت به نظافت،رعایت ساعات ورود و خروج،استفاده از لباس فرم،رعایت نظم و انضباط اداری اهتمام بیشتری داشته باشند.اضافه کار همکاران شرکتی مربوط به حضور و فعالیت آنان در ساعات غیر اداری است که از این به بعد روند مذکور جهت پرداخت اضافه کار پیگیری می شود.امیدوارم همکاران در سال جاری به نحوی عمل نمایند که در جلسات بعدی مورد تشویق قرار گیرند.
شایان ذکر است در پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه از سوی مدیر شعب استان از آقایان حیدر محمدی،محسن مولوی،محمد جهانتیغ و عبدالواحد گمشادزهی بابت جدیت در انجام امور محوله تشکر و قدردانی شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23