جلسه کمیته وصول مطالبات

جلسه کمیته وصول مطالبات

جلسه کمیته وصول مطالبات معوق با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز = مدیرشعب استان- ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق و روسای شعب شهرستان زاهدان جهت بحث و بررسی موانع وصول مطالبات شعب مذکور در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید
مدیر شعب استان در این جلسه بیان نمود با توجه به تلاش های همکاران در حوزه وصول مطالبات ،همچنان روند کاهش مطالبات بانک مناسب نمی باشد و فعالیت بیشتری در این زمینه را طلب می کند.در بازدید از شعب مشاهده شده است برخی از شعب نسبت به تکمیل خلاصه اقدامات پرونده های مدیونین اقدام نمی نمایند که روند پیگیری و وصول مطالبات را کند می نماید و همچنین برخی از همکاران اطلاعات کم و ناقصی در مورد پرونده های وصول مطالبات دارند که نشانگر پایین بودن سطح حساسیت در آن شعبه نسبت به وصول مطالبات معوق بانک می باشد و می طلبد روسای شعب با درایت خود نسبت به افزایش این حساسیت و پیدا نمودن راهکارهای موثر وصول مطالبات معوق بانک اقدام نمایند و پیشنهاد می گردد جهت افزایش حس مسوولیت در شعب ،یک نفر از همکاران بعنوان رابط وصول مطالبات معوق بانک از سوی شعب به مدیریت معرفی گردد . در ادامه زرگر -ریاست دایره حقوقی-آمار مطالبات هر یک از شعب را مورد تحلیل قرار داد و نظرات و مسایل شعب از سوی کمیته وصول مطالبات معوق مدیریت مورد بررسی قرار گرفت
آخرین بروزرسانی 1394/4/23