جلسه معاونین شعب

جلسه معاونین شعب

جلسه ای با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز = مدیرشعب استان-،آقای میرشکار -بازرس مدیریت-،آقای سارانی =ریاست دایره فناوری اطلاعات -و معاونین شعب سطح استان در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید
آقای بوستان افروز در این جلسه بیان نمود جذب منابع،فروش اقساطی و وصول مطالبات معوق سه رکن اصلی فعالیت بانک می باشد و با عنایت به نزدیک شدن به روزهای انتهایی سال انتظار می رود در این سه بخش تلاش بیشتری را از سوی همکاران مشاهده گردد.معاونین به عنوان بازوهای روسای شعب می باشند و به اندازه آنان مسوولیت های شعب را پذیرفته اند که به همان اندازه نیز باید پاسخگو باشند.شما معاونین شعب به عنوان مدیران داخلی شعب باید تجربیات خود را به سایر همکاران شعبه منتقل نموده و پیگیری جدی جهت وصول مطالبات و جذب منابع را سرلوحه خود قرار دهید.باعنایت به یکسان شدن نرخ سپرده های بانک ها ،فرصتی در دست می باشد تا با ابزارهای مختلف همچون سپرده سرمایه گذاری ممتاز از فرصت موجود حداکثر بهره را ببریم.باید عنوان گردد شعب مستقر در مناطق کم برخوردار استان با عنایت به آمار خیلی بهتر از شعب برخوردار ،از فرصت های خود استفاده نموده اند و آماری به نسبت بهتر را به نمایش گذاشته اند.و تاکید می شود شعبی که از لحاظ آماری پایین تر از سایر شعب می باشند تلاش خود را بیشتر نمایند.وصول مطالبات معوق روستایی بعنوان یک تکلیف تعیین شده است و باید این امر به هر روشی صورت پذیرد و هیچگونه دلیلی جهت عدم تحقق این موضوع قابل قبول نمی باشد.معاونین شعب به عنوان رابط و پاسخگو به مدیریت از سوی شعب جهت وصول مطالبات معرفی شده اند و منبعد باید در این زمینه پاسخگو باشند و جهت بهبود روند وصول مطالبات برنامه ریزی نمایند و باید متذکر شویم عملکرد هر یک از همکاران مورد بررسی قرار دارد و در هرگونه اقدام و تصمیم گیری جهت تغییرات پرسنلی مورد نظر قرار می گیرد.در برخی شعب اطلاعات بانکی همکاران ضعیف است که باید تلاش بیشتری صورت گیرد .از شعبه هیرمند زابل با عنایت به تلاش ویژه همکاران در جذب منابع تشکر می نمایم و امیدوارم سایر شعب نیز با استفاده از تجربیات شعبه هیرمند زابل در ماه های انتهای سال تلاش بیشتری را به نمایش بگذارند و شاهد اعتلای مدیریت و بانک مسکن باشیم و این امر با دو عامل مشارکت جمعی و مدیریت جهادی دست یافتنی است.در ادامه جلسه نظرات و مشکلات همکاران از سوی مسوولین مدیریت مورد توجه قرار گرفت
آخرین بروزرسانی 1394/4/23