تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه روسای دوایر و کارشناسان مدیریت

طی جلسه ای با حضور مدیر شعب استان،روسای دوایر و کارشناسان مدیریت وضعیت منابع و مصارف بانک بررسی و تحلیل گردید
در این جلسه بوستان افروز - مدیر شعب استان - با توجه به آمار ،عملکرد استان را در شش ماهه اول سال  نامطلوب عنوان نمود .ایشان با اشاره به بالا بودن بیش از حد مطالبات بیان کرد همکاران باید سعی و تلاش بیشتری در این جهت را ارایه نمایند و هیچگونه عذری برای مرکز قابل قبول نمی باشد.وی وضعیت مدیریت را در حالت هشدار ارزیابی و خواستار تلاش  جهت بهبود این وضعیت تا پایان سال گردید و دست یابی به رتبه سوم و یا چهارم در بین مدیریت های هم درجه را به عنوان هدف تا پایان سال عنوان نمود .مدیر شعب دستیابی به این هدف را منوط به تلاش و برنامه ریزی همکاران و استفاده نمودن از تجربیات سایر مدیریتهای شعب موفق عنوان نمود.در ادامه ابراز نمود دلایل و مشکلات از سوی مدیریت به مرکز ارایه شده است ولیکن مدیران ارشد مقید به دستیابی بانک به اهداف تعیین شده می باشند که امیدوارم با تلاش جهادی همکاران در شش ماهه دوم سال جاری به اهداف تعیین شده دست یابیم
آخرین بروزرسانی 1394/4/23