تازه های اخبار تازه های اخبار

توزیع بسته های لوازم التحریر بین دانش آموزان شهدای بانک مسکن شهرستان میرجاوه و حسین آباد هیرمند

توزیع بسته های لوازم التحریر بین دانش آموزان شهدای بانک مسکن شهرستان میرجاوه و حسین آباد هیرمند

محمدرضا جعفری مدیر شعب استان با حضور در مدرسه شهدای بانک مسکن شهرستان میرجاوه اقدام به توزیع لوازم التحریر ارسالی از مرکز نمود.
مدیر شعب استان با همراهی آقای کرد رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه  و تعدادی از همکاران مدیریت شعب استان در بین دانش آموزان مدرسه شهدای بانک مسکن شهرستان میرجاوه  حضور یافت و ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید عنوان نمود: تمام تغییرات در جهت رشد و توسعه یک جامعه مدیون دو عامل علم و عمل است که عامل اول آن در مدارس و مراکز علمی ترویج می یابد که باید هم مسوولین و هم دانش آموزان در بخش سرسختانه وبا امید فراوان کوشش نمایند. امیدوارم  دانش آموزان مدرسه شهدای مسکن، در آینده ای نزدیک  باکوشش و کسب دانش و بهره برداری از فرصت های این شهرستان ، در جهت  توسعه شهرستان خود گام بردارند و در سال های آینده شاهد بهبود وضعیت این شهرستان در همه زمینه ها باشیم.
شایان ذکر است تعداد 700 بسته لوازم التحریر بین دو شیفت دانش آموزان مدرسه شهدای بانک مسکن(دخترانه و پسرانه) و 100 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مدرسه شهدای بانک مسکن حسین آباد هیرمند توزیع گردید.

آخرین بروزرسانی 1398/9/10