تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسات هم اندیشی با همکاران

جلساتی طی سه روز متوالی با حضور آقای بوستان افروز- مدیر شعب استان- ، روسای دوایر و روسا ،معاونین و همکاران شعب زاهدان جهت تشریح وضعیت استان و بررسی مشکلات امر وصول مطالبات ، جذب منابع و تقسیط تسهیلات پرداختی در محل مدیریت شعب برگزار گردید.

جلساتی طی سه روز متوالی با حضور آقای بوستان افروز- مدیر شعب استان- ، روسای دوایر و روسا ،معاونین و همکاران شعب زاهدان جهت تشریح وضعیت استان و بررسی مشکلات امر وصول مطالبات ، جذب منابع و تقسیط تسهیلات پرداختی در محل مدیریت شعب برگزار گردید.بوستان افروز ضمن ارایه آمار استان و مقایسه آن با اهداف تعیین شده ابراز کرد : با عنایت به عملکرد استان باید عنوان نمود دارای انحراف زیادی نسبت به اهداف تعیین شده می باشیم و تا نیمه مرداد ماه فرصت کاهش این انحراف را در اختیار داریم که سعی و تلاش همکاران را می طلبد تا به یک سوم اهداف تعیین شده دست یابیم و در صورت محقق نشدن آن باید شعب با عملکرد ضعیف نسبت به این موضوع پاسخگو باشند و مسوولیت این امر فقط بر دوش روسای شعب نمی باشد و معاونین و همکاران شعب نیز در این امر مسوول می باشند و هدفمند نمودن پاداش ها و سایر اهرم های مدیریتی بعد از اتمام فرصت مذکور تا بهبود این روند اعمال می گردد .تا پایان سال دست یابی به رتبه دوم در بین مدیریت های هم درجه و رتبه ششم در بین بانک های استان مد نظر مرکز می باشد.مشکلات جذب منابع و وصول مطالبات را می دانیم و به مرکز نیز ارایه نموده ایم ولیکن محقق نشدن موفقیت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید با برنامه ریزی و تلاش به اهداف دست یافت .
در ادامه آقای غفوریان -معاون مدیر شعب - بیان نمود جذب منابع راس کار بانک می باشد و آمار و ارقام نشان می دهد کل کشور با ابزار موجود رشد را تجربه نموده اند ولیکن شعب مرکز استان روند کاهنده ای را شاهد بوده اند.یکسان سازی نرخ ها به نفع بانک مسکن می باشد زیرا با در اختیار داشتن حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز می توانیم از سایر بانک ها پیشی گرفت و این در سایه تلاش و بازاریابی میسر می گردد.آمار به صورت هفتگی در اختیار شعب قرار داده شده است و مسوولین شعب نیز مکلف به بهبود این روند شده اند ولیکن این حساسیت بصورت یک موج به معاونین و همکاران سرایت پیدا نکرده و یا میزان حساسیت کم بوده است و ماحصل موضوع کسب رتبه آخر در کشور و استان می باشد.مشتری نیاز به روی گشاده از سوی همکاران دارد که در این استان احساس میشود این موضوع از مشتری دریغ میشود .نمی توان ادعا کرد ایده آل هستیم ولیکن حداقل ها را باید به مشتری ارایه داد و امیدوارم با عزم و پشتکار همه همکاران استان شاهد دست یابی به اهداف باشیم .در ادامه نیز همکاران شعب به ارایه نظرات خود پرداختند. در پایان جلسات هریک از همکاران دیدگاهها و نظرات خود را اعلام که از سوی مسیولین مدیریت پاسخ های لازم داده شد.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5