تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه کمیته امداد امام خمینی (ره)

جلسه کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل دفتر مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان جهت تعیین تکلیف اقساط معوق معرفی شدگان سازمان مذکور برگزار گردید.

جلسه ای با حضور آقای بوستان افروز =مدیرشعب استان-،آقای میرشکار - بازرس مدیریت شعب استان-،آقای زرگر- ریاست دایره حقوقی و وصول مطالبات مدیریت-، آقای جهانتیغ -ریاست شعبه شهید مزاری زاهدان- در محل دفتر آقای مسعودی -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان جهت تعیین تکلیف اقساط معوق معرفی شدگان سازمان مذکور برگزار گردید.در این جلسه مدیر شعب عنوان نمودندبا عنایت به جلسات قبلی جهت تعیین تکلیف مطالبات معوق تسهیلات پرداخت شده در سنوات گذشته به معرفی شدگان از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) ،که با تعهد آن سازمان بوده است کماکان این تسهیلات دارای اقساط معوق در سطح استان می باشد، لذا خواستاریم جهت تعیین تکلیف این موارد در اسرع وقت همکاری لازم صورت پذیرد.در ادامه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان نمود،جهت رفع این مسیله پیگیری های لازم در صورت خواهد گرفت.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5