فهرست اخبار فهرست اخبار

مذاکره با تعاونی مسکن اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان

نشستی با حضور مسوولین مدیریت شعب و معاون اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان در محل مدیریت شعب برگزار گردید.

نشستی با حضور مسوولین مدیریت شعب و معاون اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان در محل مدیریت شعب برگزار گردید.
سیاوش زراعتی مدیر شعب استان طی این دیدار شرایط اعطای انواع تسهیلات و برخی خدمات بانک را تشریح و عنوان نمود: بانک مسکن برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز در استان  تسهیلات متناسب با طرح  و نیازهای مشتریان را ارائه می نماید و گسترش تعامل با ادارات و تعاونی های مسکن همیشه در دستور کار بوده است و امید است با پرداخت تسهیلات شرایط خانه دار شدن خدمت گزاران مردم در سازمان ها را تسهیل نماییم. درخواست تعاونی مسکن پس از افتتاح حساب و انجام واریزی های اعضاء مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به امید خدا با حسن نظر و تسهیل در شرایط پرداخت تسهیلات نیز صورت خواهد گرفت.
دکتر زورقی معاون اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان و مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان اداره مذکور ضمن خشنودی از حسن نظر مجموعه بانک مسکن عنوان نمود: امیدوارم شروع همراه با خیر تعامل اداره کل غله با بانک مسکن، ادامه داشته باشد و سطح تعاملات گسترش یابد تا بتوانیم ضمن برخورداری از خدمات بانک، ما نیز در بهبود وضعیت استان سهیم باشیم زیرا نگاه سازنده مدیران عالی بانک و مدیران استانی برای توسعه استان مسلما منجر به این هدف خواهد شد.

آخرین بروزرسانی 1400/6/21