تازه های اخبار تازه های اخبار

تجلیل از روسای شعب برتر استان

طی مراسمی از روسای شعب برتر استان که در سال 92 در بخشهای مختلف موفق عمل نموده بودند تجلیل به عمل آمد.

طی مراسمی از روسای شعب برتر استان که در سال 92 در بخشهای مختلف موفق عمل نموده بودند تجلیل به عمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1394/3/31